Cestovný poriadok pravidelnej linky Bratislava-Prievidza 102 522

platný od 01.03.2023